Nişan üzükləri hansı ələ taxılmalıdır?

Nişan üzükləri oğlan evinin və qız evinin nişandan əvvəl üzərində düşündürən mövzu olaraq birinci yerdədir. Bəzi adamlar üzüyün taxılmasını mənasız hesab edir, lakin bu belə deyil. Oğlanların və qızların sol əlini bəzəyən nişan üzükləri o deməkdir ki, onu taxan şəxs artıq subay deyil. Evləndikdən sonra üzük sağ ələ keçirilir. Lakin üzüyün hansı əldə olması tamamilə istəkdən asılı, qeyri-məcburi bir şeydir.

Showing 1–9 of 28 results

Sort by:

Nişan üzükləri daşları

Nişan üzükləri fərqli daşlardan olur ki, bunlardan ən çox yayılanı brilyantdır. Üzüklər əsasən tək daşlarla və beş daşla olur. Üzüyün təkdaş olmasını arzulayan həddindən çox sayda qız var. Üzərindəki daşların çəkisinə görə qiymət təyin olunur. Nişan üzükləri adətən qızıldan olur. Qızılın karatı da qiymətə birbaşa təsir edir. Karatlar fərqli olur, siz kataloqumuzu incələməklə bunun haqqında bilgiyə sahib ola bilərsiniz

Baxış sayı: 4787